Trygghet är att ha någon...

Viktiga kontakter

Vi värnar om god kontakt med andra vårdgivare till exempel handläggare, primärvård och tandvård. Vi anlitar även olika konsulter såsom specialläkare i psykiatri, fotvårdsspecialist med mera.

Kontakten med anhöriga och närstående ser vi som värdefull i rehabiliteringsarbetet och vi hjälper till med att upprätthålla den eller uppta den på nytt. 

Uppdrag

Det är hemkommunen som ger oss ett skriftligt uppdrag gällande alla placeringar oavsett boendeform. Denna ligger sedan till grund för genomförandeplanen ska kunna utformas på ett bra sätt.

Kontaktmannaskap

Kontaktmannens roll är mycket viktig.
Målet är att gästen skall leva som andra i samhället och kontaktmannen har till uppgift att bygga upp en relation där individens behov och önskemål respekteras. Här är det viktigt att diskutera problem som kan försvåra möjligheten att nå målen. Dessa problem kan vara kommunikationsproblem, autistiska tendenser, svårigheter att medverka, motivationsbrist, inte kunna eller vilja samarbeta med mera. Målet är att kontaktmannen skall kunna få ditt förtroende och kunna motivera dig att ta självständiga beslut den s.k. ESL-metoden.

Tillsammans skriver du och din kontaktperson  en genomförandeplan som sedan ska följas. Ibland händer det saker som gör att planen måste revideras, det är kontaktpersonens ansvar att göra detta. Planen skickas sedan till socialsekreteraren

Egen läkare

Var 5:e vecka kommer vår överläkare i psykiatri på besök till oss. Han besöker samtliga boende och samtalar om det som är aktuellt för dig.  Han förskriver läkemedel, skriver remisser och mycket annat när han är här.

Gästråd

På Gästråden var 5:e vecka har du möjlighet att komma med både ris och ros. Du kan önska utflykter eller andra aktiviteter, önskemål om maträtter m.m. Du kanske tycker att någon spelar hög musik o vill att allt ska vara tyst efter ett visst klockslag- bara säg vad du tycker. 

© Salstad Gästhem | Salstad 19, 467 96 Grästorp
Tel: 0514-400 32 | E-post: ledning@salstadgasthem.com

Skapa din hemsida gratis!