Omtanke och respekt i vardagen

Omvårdnadsarbete

Vi bemöter och behandlar våra gäster med omtanke och respekt. Vi är Team Salstad!

 • Vi har inlevelse och förståelse för gästens livssituation.
 • Vi utövar omvårdnaden på ett sådant sätt att den enskilda människans personlighet och livssyn respekteras.
 • Vi använder gästens egna resurser i rehabiliteringen.
 • Vi medverkar till att skapa en trygg och värdig miljö för gästen.
 • Vi är engagerade i omvårdnaden och vårdplaneringen tillsammans
  med gästen.
 • Vår intention är att arbeta med prevention/förebyggande omvårdnad för att skydda gästen mot eventuella risker.
 • Vi medverkar till ett gott samarbete med närstående.
 • Vi medverkar till ett gott samarbete med andra vårdgivare.
 • Vi medverkar i förändringsarbete.
 • Vi har låg personalomsättning, vilket ger god kontinuitet och trygghet för gästen genom personlig kännedom.
 • Vi strävar efter att gäster och personal skall trivas och respekteras så att ett öppet klimat av samförstånd kan växa och utvecklas.


© Salstad Gästhem | Salstad 19, 467 96 Grästorp
Tel: 0514-400 32  | E-post: ledning@salstadgasthem.com

Skapa din hemsida gratis!