Omstart! 

Korttidsboende

Den här boendeformen passar dig som behöver en plats att mellananda på, gå ner i varv, få hjälp med dina läkemedel eller annat du behöver för att komma i form efter t.ex en episod med missbruk, psykos eller till och med blivit bostadslös av olika skäl. Din hemkommun beslutar om korttidsboende kan vara aktuellt just för dig. Prata med din socialsekreterare. 

I rehabiliteringsprocessen utgår vi alltid från individens behov. Vi hjälps åt med att ge dig verktyg för att kunna komma vidare i livet. Ibland tar det lite tid, ibland går det fortare. Allt beror på dina egna inneboende resurser, din vilja och lyhördhet. 

När man bor på korttid har man kvar sin hemadress i hemkommunen. 

Skapa din hemsida gratis!