Ta ett djupt andetag. Känn lugnet 


Perfekt beläget

Tunnland av orörd natur

Många små pärlor finns att upptäcka.

Mångfaldigt växt- och djurliv

Djurlivet är vida känt, här finns bl.a. älg och bäver.

Högt uppskattat naturreservat

Våra utflykter är uppskattade avbrott från vardagen.

Paddla kanot?

Bergagården ger möjlighet under sommarhalvåret att hyra kanot, ta med dig din kontaktperson o paddla i väg! 

© Salstad Gästhem | Salstad 19, 467 96 Grästorp
Tel: 0514-400 32 |  E-post: ledning@salstadgasthem.com

Skapa din hemsida gratis!