En paus från annat

Växelvård

Växelvård - utformas individuellt efter hur ditt behov av stöd ser ut. Många har bättre och sämre perioder i livet men ibland kanske inte orken räcker till för alla måsten. En anhörig kan behöva avlastning, få åka bort en dag eller en helg men gör det inte av omsorgen denne har runt dig. Det kan också vara du själv som behöver en annan miljö av olika skäl, en liten paus. 


Kanske stannar du en vecka eller två och åker sedan tillbaka hem igen. Växelvård bedrivs enligt ett löpande schema vi kommer överens om och bekostas också av din hemkommun

Skapa din hemsida gratis!